Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Czy zetknąłeś się kiedyś z aktywnością szkodliwego oprogramowania?

Wyniki

Aktywne ankiety

23.09.2013  — 21.07.2019   4648 głosów dotychczas

12.09.2013  — 21.07.2019   826 głosów dotychczas

Czy zetknąłeś się kiedyś z aktywnością szkodliwego oprogramowania?


29.03.2013  — 21.07.2019   4412 głosów dotychczas

Starsze ankiety

Wszystkie