Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

11 grudnia 2007

Pliki systemowe

Pliki systemowe to pliki systemu operacyjnego wykorzystywane do wykonywania podstawowych funkcji na komputerze.


11 grudnia 2007

Kod źródłowy

Termin kod źródłowy odnosi się do instrukcji stworzonych przez programistę przy użyciu edytora tekstowego. Kod źródłowy może być odczytany przez człowieka, przez każdego, kto rozumie konwencje stosowane przez dany język programowania ("C", "C++" itd.), ale nie może zostać wykonany przez procesor komputera, dopóki nie zostanie skompilowany.

Z kolei termin "kod binarny"...


11 grudnia 2007

Oprogramowanie

Jest to ogólny termin na określenie programów działających na komputerze, obejmujący oprogramowanie systemowe (związane z systemem operacyjnym) oraz aplikacje wykorzystywane do wykonywania określonych zadań (edytory, arkusze kalkulacyjne itd.).


11 grudnia 2007

Smartfon

Termin "smartfon" zasadniczo odnosi się do urządzenia mobilnego, które łączy w sobie funkcje telefonu bezprzewodowego z funkcjami, w które wyposażone są zwykle urządzenia PDA. Obejmują one bezprzewodowy dostęp do poczty elektronicznej i bankowości internetowej oraz inne możliwości związane z przeglądaniem stron internetowych, bezprzewodowy dostęp do sieci, kalendarz...


11 grudnia 2007

Powłoka

Termin powłoka określa interfejs systemu operacyjnego, wykorzystywany do uruchamiania programów i wydawania innych poleceń. Z kolei termin jądro odnosi się do rdzenia systemu operacyjnego, który obsługuje wszystkie inne operacje.


11 grudnia 2007

SDK [Software Development Kit]

SDK to zestaw programów, modułów i protokołów, które mogą zostać wykorzystane do uzyskania dostępu do funkcji programu poprzez API [Application Program Interface]. Chociaż SDK i API to dwa różne terminy, często stosowane są zamiennie. Zestaw SKD silnika antywirusowego zawiera narzędzia niezbędne do tego, aby osoby trzecie zintegrowały skanowanie antywirusowe ze swoją aplikacją...


11 grudnia 2007

Piaskownica

W kontekście bezpieczeństwa komputerowego piaskownica stanowi ściśle kontrolowane środowisko, w którym nie całkiem bezpieczne programy lub skrypty mogą zostać bezpiecznie uruchomione w pamięci (lub z ograniczonym dostępem do lokalnego dysku twardego). Koncepcja piaskownicy może zostać zaimplementowana w przeglądarce internetowej, aby zabezpieczyć użytkownika przed potencjalnie...


11 grudnia 2007

Ruter

Ruter jest urządzeniem zlokalizowanym w punkcie styku dwóch sieci, które określa kolejny punkt, do którego pakiet sieciowy powinien być przekazany na swej drodze do punktu przeznaczenia.


11 grudnia 2007

Riskware

Riskware jest generycznym terminem stosowanym przez firmę Kaspersky Lab w odniesieniu do programów, które same w sobie są legalne, ale mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców do szkodliwych celów: takimi programami są na przykład narzędzia zdalnej administracji. Programy riskware od początku mogły być wykorzystywane do nielegalnych celów, obecnie jednak zainteresowanie...


11 grudnia 2007

Serwer proxy

Serwer proxy znajduje się pomiędzy użytkownikami w sieci a Internetem. Gdy użytkownik żąda określonej strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki, żądanie to przechodzi przez serwer proxy. Serwer proxy sprawdza swój bufor, aby ustalić, czy strona była już wcześniej żądana: jeśli była, nie ma potrzeby, aby uzyskiwał dostęp do Internetu, i użytkownik może szybciej...


11 grudnia 2007

Spyware

Nie istnieje książkowa definicja terminu spyware. Nieformalnie jest on często definiowany jako oprogramowanie, które ma na celu zbieranie danych z komputera i przesyłanie ich do osoby trzeciej bez zgody czy wiedzy właściciela komputera. Działanie spyware obejmuje monitorowanie uderzeń klawiszy, zbieranie poufnych informacji (hasła, numery kart kredytowych, numery PIN itd.), gromadzenie...


11 grudnia 2007

Skanowanie portu

Skanowanie portu to proces wysyłania wiadomości do portów na komputerze, aby sprawdzić, jaka przyjdzie odpowiedź. Odpowiedź wskazuje, czy port jest wykorzystywany czy nie, i czy jest podatny na ataki. ...


11 grudnia 2007

Pornware

Pornware jest terminem generycznym stosowanym przez firmę Kaspersky Lab na określenie programów, które albo wykorzystują modem komputera do połączenia się z serwisami żądającymi opłat za przeglądanie stron pornograficznych, albo bez zgody użytkownika pobierają z Sieci strony pornograficzne.


11 grudnia 2007

PDA [Personal Digital Assistant]

Termin PDA określa niewielkie komputery kieszonkowe wyposażone w wiele funkcji standardowego komputera PC, łącznie z pocztą elektroniczną, przeglądarką internetową, kalendarzem, dostępem do sieci oraz synchronizacją między PDA i PC. Coraz częściej funkcje PDA łączone są z funkcjami telefonu bezprzewodowego i smartfonu.


11 grudnia 2007

Funkcja szkodliwa

W świecie złośliwego kodu termin funkcja szkodliwa określa to, co wirus, robak lub trojan ma robić na komputerze ofiary. Na przykład, twórca wirusów może napisać program, który w określony dzień tygodnia ma wyświetlać na ekranie określoną wiadomość lub usuwać wszystkie pliki EXE itd. W rzeczywistości, wiele wirusów nie zawiera żadnych funkcji szkodliwych. Nie znaczy to, że...


11 grudnia 2007

Łata

Łata dostarcza dodatkowy, poprawiony lub uaktualniony do nowej wersji kod dla systemu operacyjnego lub aplikacji. Z wyjątkiem oprogramowania open source, większość producentów oprogramowania nie publikuje swojego kodu źródłowego, dlatego łaty są zazwyczaj fragmentami kodu binarnego, które "nakładane są" na istniejący program (przy użyciu programu instalacyjnego).

Termin...


11 grudnia 2007

Trojan PSW

Trojany te przeznaczone są do kradzieży haseł z komputera ofiary (niektóre jednak kradną również inne rodzaje informacji, takie jak adres IP, szczegóły podawane przy rejestracji, szczegóły dotyczące klienta poczty elektronicznej itd.). Informacje te przesyłane są następnie na zakodowany w ciele trojana adres e-mail.

Pierwszymi trojanami PSW były trojany kradnące hasła AOL-a:...


11 grudnia 2007

Partycja

Partycja to logiczny podział dysku twardego na kilka sekcji, co pozwala użytkownikowi na zainstalowanie różnych systemów operacyjnych na tym samym dysku twardym. Partycje tworzone są przy użyciu programu FDISK.EXE. Informacje dotyczące liczby partycji, ich rozmiaru i tego, która z nich jest "aktywna" (tzn. która zawiera system operacyjny wykorzystywany do uruchomienia maszyny)...


11 grudnia 2007

Pakiet

Pakiet jest jednostką danych przesyłanych pomiędzy dwoma punktami w Internecie. Dane, które przesyłane są poprzez Internet (na przykład wiadomość e-mail), dzielone są na segmenty. Każdy z tych pakietów może "podróżować różnymi trasami", a następnie zostać powtórnie złożony. ...


11 grudnia 2007

Plik skompresowany

Plik skompresowany to taki, którego dane zostały zmniejszone pod względem rozmiaru w celu oszczędzenia miejsca lub czasu przesyłania danych. Na przykład, twórcy oprogramowania wykorzystują różne narzędzia do kompresji w celu zmniejszenia rozmiaru plików instalacyjnych dystrybuowanych na nośnikach wymiennych. Oczywiście podczas uruchamiania następuje automatyczne dekompresowanie...


11 grudnia 2007

Peer-to-peer

Termin "peer-to-peer" odnosi się do systemu sieciowego, który nie zawiera żadnego dedykowanego serwera sieciowego, a każda maszyna posiada uprawnienia zarówno serwera jak i klienta.

Obecnie termin P2P coraz częściej stosowany jest w odniesieniu do tymczasowego połączenia pomiędzy użytkownikami, którzy mają uruchomioną tą samą aplikację, co pozwala im współdzielić pliki...


11 grudnia 2007

System operacyjny

System operacyjny (czasami określany w skrócie jako OS) stanowi zbiór programów, które ładują się wraz ze startem komputera, a następnie zarządzają działaniem wszystkich innych funkcji w komputerze. Funkcje te obejmują dostęp do sprzętu komputerowego, wykorzystanie procesora komputera, zarządzanie pamięcią itd.

Przykłady systemów operacyjnych to MS-DOS, Windows XP...


11 grudnia 2007

Open relay

Termin open relay odnosi się do serwera SMTP, który konfigurowany jest do przetwarzania poczty elektronicznej od nieznanego nadawcy, nawet jeśli nie jest przeznaczona dla odbiorcy w organizacji. Open relay działa jak pewnego rodzaju "ślepy pośrednik", przekierowując wszystkie wiadomości, bez względu na ich źródło lub pochodzenie.

Przy użyciu łatwo dostępnych w Internecie...


11 grudnia 2007

Oprogramowanie open source

Oprogramowanie open source to takie, które jest rozwijane, utrzymywane i dystrybuowane za darmo, na zasadzie otwartej współpracy między programistami. Jak sugeruje nazwa, kod źródłowy dla systemu operacyjnego lub aplikacji jest publicznie dostępy. Różne uniksowe systemy operacyjne zostały opracowane na zasadzie open source.


11 grudnia 2007

Wirus nadpisujący

Wirusy często klasyfikowane są ze względu na wykorzystywane przez nie techniki infekcji. Wirus nadpisujący - jak sugeruje jego nazwa - całkowicie zastępuje kod w zainfekowanym pliku własnym kodem. Naturalnie, oryginalny program przestanie działać, co będzie oznaczać, że komputer został zainfekowany. Z tego powodu, wirusy nadpisujące nigdy nie rozprzestrzeniały się skutecznie na...


11 grudnia 2007

NTFS [New Technology File System]

NTFS jest systemem plików wykorzystywanym przez Microsoft Windows NT, Windows 2000 i Windows XP. System ten został stworzony po systemie plików FAT zaimplementowanym w systemie MS DOS i zapewnia skuteczniejsze oraz bezpieczniejsze metody przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików (łącznie z obsługą bardzo dużych plików, zintegrowaną kompresję plików, wydajniejszym systemem...


11 grudnia 2007

Sieć

Sieć to grupa komputerów, które są ze sobą połączone i mogą wysyłać oraz otrzymywać dane. Komputery w sieci określane się czasami jako "węzły" lub "stacje robocze", a sposób, w jaki są ze sobą połączone, nazywany jest "topologią" sieci.

Typowym rodzajem sieci jest LAN [Local Area Network], w której wszystkie węzły połączone są z serwerem dedykowanym...


11 grudnia 2007

Wirus typu multipartite

Wirusy typu multipartite to takie, które stosują wiele różnych metod ataku. W czasach gdy MS-DOS był głównym systemem operacyjnym komputerów PC, termin "multipartite" stosowany był w odniesieniu do wirusów, które infekowały programy i sektory systemu. ...


11 grudnia 2007

MSN Messenger

MSN Messenger jest konkretną implementacją komunikatora internetowego [Instant Messaging].


11 grudnia 2007

MS-DOS

MS-DOS jest skrótem nazwy Microsoft Disk Operating System. Był to system operacyjny oparty na wierszu poleceń opracowany dla komputera PC. MS-DOS 1.0 został opublikowany w 1981 roku, a jego ostatnia wersja, MS-DOS 6.22, pojawiła się w roku 1994. Microsoft Windows także zapewnia dostęp z wiersza poleceń, lecz ukierunkowany jest na pracę z użyciem interfejsu graficznego.


11 grudnia 2007

Modem

Modem przekształca sygnały cyfrowe z komputera na sygnały analogowe, które mogą być transmitowane przez standardową linię telefoniczną i na odwrót.

W ostatnich latach znacznie wzrosła przepustowość modemów, z 14,4 Kbps (kilobitów na sekundę) do 28,8 Kbps i 56 Kbps.

Jednak jeszcze większą przepustowość można osiągnąć wykorzystując cyfrowe połączenie IDSN [Integrated...


11 grudnia 2007

RAM [Random Access memory]

Pamięć RAM używana jest przez system operacyjny i inne oprogramowanie do przechowywania aktualnie wykorzystywanych danych. Aplikacje i dane przechowywane na dysku twardym lub nośnikach wymiennych przed przetworzeniem ładowane są do pamięci RAM. Użytkownik może szybciej i łatwiej odczytać i zapisać dane w pamięci RAM niż na dysku twardym czy nośniku wymiennym. Jednak pamięć RAM...


11 grudnia 2007

Megabajt

Megabajt [MB] jest jednostką miary pamięci komputera równą jednemu tysiącowi kilobajtów lub 1 048 576 bajtów. ...


11 grudnia 2007

MBR [Master Boot Record]

MBR (główny rekord rozruchowy) jest pierwszym sektorem na dysku twardym zawierającym tablicę partycji, na której umieszczone są informacje dotyczące liczby partycji, ich rozmiarów jak również informacje określające, która z nich jest "aktywna" (tj. która zawiera system operacyjny wykorzystywany do uruchomienia maszyny).


11 grudnia 2007

Masowa wysyłka

Masowa wysyłka oznacza stosowaną przez wiele robaków technikę "porywania" systemu pocztowego w celu automatycznego wysyłania złośliwego kodu na adresy e-mail zebrane z zainfekowanych komputerów. ...


11 grudnia 2007

Malware

Malware (skrót od ang. "malicious software") oznacza każdy program, który został celowo stworzony do wykonania nieautoryzowanego, często szkodliwego działania.


11 grudnia 2007

Makrowirus

Wirusy często klasyfikowane są według rodzajów infekowanych obiektów. Makrowirusy, jak wskazuje ich nazwa, dodają swój kod do makr kojarzonych z dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i innymi plikami danych.

Pierwszy makrowirus, Concept, pojawił się w lipcu 1995 roku. W krótkim czasie makrowirusy stały się dominującym typem wirusów. Było to spowodowane trzema głównymi...


11 grudnia 2007

Kilobajt

Kilobajt [KB] jest jednostką miary pamięci komputera równą 1 024 bajtów.


11 grudnia 2007

Jądro

Termin jądro oznacza rdzeń systemu operacyjnego, który obsługuje wszystkie inne operacje. Natomiast termin powłoka stosowany jest na określenie interfejsu programu.


11 grudnia 2007

Spam

Spam oznacza niechcianą wiadomość e-mail. Jest to elektroniczny odpowiednik telemarketingu lub reklamy przesyłanej za pośrednictwem tradycyjnej poczty.


11 grudnia 2007

Program-żart

Programy-żarty nie są szkodliwe, robią jedynie coś, co według ich autorów ma być zabawne. Do kategorii tej należy zachowanie, które symuluje destruktywne skutki złośliwego kodu: na przykład, wyświetlanie wiadomości informującej użytkownika, że jego dysk twardy jest formatowany. ...


11 grudnia 2007

JavaScript

JavaScript jest językiem skryptowym opracowanym przez Netscape®. Podobnie jak VBS, JavaScript jest często wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. W celu wykonania konkretnych zadań często łatwiej jest napisać skrypt niż korzystać z formalnego języka programowania, takiego jak "C" czy "C++".

Jednak, tak jak w przypadku formalnego programu, JavaScript może również zostać...


11 grudnia 2007

ISP [Internet Service Provider]

ISP (dostawca usług internetowych) dostarcza użytkownikom i organizacjom dostęp do Internetu. Zazwyczaj dysponuje sprzętem niezbędnym do dostarczania dostępu do Internetu wielu użytkownikom oraz dedykowanym adresem IP. Niektórzy dostawcy usług internetowych polegają na infrastrukturze dostawców telekomunikacyjnych, inni posiadają własne dedykowane wydzierżawione linie. Coraz...


11 grudnia 2007

Internet

Internet (często nazywany po prostu "Siecią") jest globalnym systemem połączonych sieci.

Internet powstał na bazie "ARPANETu", który został zbudowany w 1969 roku przez amerykańską agencję rządową ARPA [Advanced Research Projects Agency]. Organizacja ta chciała stworzyć sieć komputerów łączącą różne organizacje akademickie i badawcze.

Obecnie Internet składa się z...


11 grudnia 2007

IMAP [Internet Message Access Protocol]

IMAP jest protokołem służącym do otrzymywania wiadomości e-mail. Jest on użyteczny, gdy wiadomość e-mail przechowywana jest na zdalnym serwerze, a następnie przesyłana do użytkownika. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy użytkownik domowy łączy się z Internetem poprzez dostawcę usług internetowych i okresowo pobiera wiadomości e-mail. W tym przypadku SMTP wykorzystywany...


11 grudnia 2007

Komunikatory internetowe [Instant Messaging]

Komunikatory internetowe to ogólny termin określający system, dzięki któremu użytkownik może widzieć, czy kontakt jest online, i komunikować się z nim poprzez Internet w czasie rzeczywistym. Komunikatory internetowe mogą być tylko tekstowe, jednak niektóre z nich obsługują HTML lub współdzielenie plików.

Przykładowe implementacje komunikatorów internetowych to AIM...


11 grudnia 2007

IDS [Intrusion Detection System]

Wykrywanie włamań ma na celu uniemożliwienie ataku na system komputerowy poprzez analizowanie ruchu do i w sieci.

Początkowo wykrywanie włamań ograniczało się do zbierania informacji: zadaniem administratora IT było ocenienie danych i podjęcie działań zaradczych w celu zabezpieczenia systemu. Obecnie aplikacje IDS często zapewniają automatyczną reakcję na ataki w oparciu o...


11 grudnia 2007

ICQ

ICQ ["I Seek You"] jest implementacją komunikatora internetowego.


11 grudnia 2007

HTTP [Hypertext Transfer Protocol]

HTTP jest protokołem wykorzystywanym do transmisji danych (łącznie z tekstem, grafiką, materiałami wideo i dźwiękiem) w całej sieci Internet. Dane przechowywane są na stronach WWW, na serwerze WWW. Gdy żądanie HTTP przesyłane jest do serwera z wyszukiwarki internetowej, serwer dostarcza dane (określane ogólnie jako "zawartość sieci") do żądającego komputera. Żądanie...


11 grudnia 2007

HTML [Hypertext Markup Language]

HTML stanowi zestaw kodów użytych w pliku, który umożliwia wyświetlanie na stronie internetowej określonych danych (znanych ogólnie jako "zawartość sieci"). Kody te (nazywane również "znacznikami") określają, w jaki sposób przeglądarka ma wyświetlić tekst, grafikę, materiały wideo czy dźwięk. Twórcy przeglądarek internetowych zasadniczo stosują się do standardu...