Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

11 grudnia 2007

Plik skompresowany

Plik skompresowany to taki, którego dane zostały zmniejszone pod względem rozmiaru w celu oszczędzenia miejsca lub czasu przesyłania danych. Na przykład, twórcy oprogramowania wykorzystują różne narzędzia do kompresji w celu zmniejszenia rozmiaru plików instalacyjnych dystrybuowanych na nośnikach wymiennych. Oczywiście podczas uruchamiania następuje automatyczne dekompresowanie...


11 grudnia 2007

Peer-to-peer

Termin "peer-to-peer" odnosi się do systemu sieciowego, który nie zawiera żadnego dedykowanego serwera sieciowego, a każda maszyna posiada uprawnienia zarówno serwera jak i klienta.

Obecnie termin P2P coraz częściej stosowany jest w odniesieniu do tymczasowego połączenia pomiędzy użytkownikami, którzy mają uruchomioną tą samą aplikację, co pozwala im współdzielić pliki...


11 grudnia 2007

System operacyjny

System operacyjny (czasami określany w skrócie jako OS) stanowi zbiór programów, które ładują się wraz ze startem komputera, a następnie zarządzają działaniem wszystkich innych funkcji w komputerze. Funkcje te obejmują dostęp do sprzętu komputerowego, wykorzystanie procesora komputera, zarządzanie pamięcią itd.

Przykłady systemów operacyjnych to MS-DOS, Windows XP...


11 grudnia 2007

Open relay

Termin open relay odnosi się do serwera SMTP, który konfigurowany jest do przetwarzania poczty elektronicznej od nieznanego nadawcy, nawet jeśli nie jest przeznaczona dla odbiorcy w organizacji. Open relay działa jak pewnego rodzaju "ślepy pośrednik", przekierowując wszystkie wiadomości, bez względu na ich źródło lub pochodzenie.

Przy użyciu łatwo dostępnych w Internecie...


11 grudnia 2007

Oprogramowanie open source

Oprogramowanie open source to takie, które jest rozwijane, utrzymywane i dystrybuowane za darmo, na zasadzie otwartej współpracy między programistami. Jak sugeruje nazwa, kod źródłowy dla systemu operacyjnego lub aplikacji jest publicznie dostępy. Różne uniksowe systemy operacyjne zostały opracowane na zasadzie open source.


11 grudnia 2007

Wirus nadpisujący

Wirusy często klasyfikowane są ze względu na wykorzystywane przez nie techniki infekcji. Wirus nadpisujący - jak sugeruje jego nazwa - całkowicie zastępuje kod w zainfekowanym pliku własnym kodem. Naturalnie, oryginalny program przestanie działać, co będzie oznaczać, że komputer został zainfekowany. Z tego powodu, wirusy nadpisujące nigdy nie rozprzestrzeniały się skutecznie na...


11 grudnia 2007

NTFS [New Technology File System]

NTFS jest systemem plików wykorzystywanym przez Microsoft Windows NT, Windows 2000 i Windows XP. System ten został stworzony po systemie plików FAT zaimplementowanym w systemie MS DOS i zapewnia skuteczniejsze oraz bezpieczniejsze metody przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików (łącznie z obsługą bardzo dużych plików, zintegrowaną kompresję plików, wydajniejszym systemem...


11 grudnia 2007

Sieć

Sieć to grupa komputerów, które są ze sobą połączone i mogą wysyłać oraz otrzymywać dane. Komputery w sieci określane się czasami jako "węzły" lub "stacje robocze", a sposób, w jaki są ze sobą połączone, nazywany jest "topologią" sieci.

Typowym rodzajem sieci jest LAN [Local Area Network], w której wszystkie węzły połączone są z serwerem dedykowanym...


11 grudnia 2007

Wirus typu multipartite

Wirusy typu multipartite to takie, które stosują wiele różnych metod ataku. W czasach gdy MS-DOS był głównym systemem operacyjnym komputerów PC, termin "multipartite" stosowany był w odniesieniu do wirusów, które infekowały programy i sektory systemu. ...


11 grudnia 2007

MSN Messenger

MSN Messenger jest konkretną implementacją komunikatora internetowego [Instant Messaging].


11 grudnia 2007

MS-DOS

MS-DOS jest skrótem nazwy Microsoft Disk Operating System. Był to system operacyjny oparty na wierszu poleceń opracowany dla komputera PC. MS-DOS 1.0 został opublikowany w 1981 roku, a jego ostatnia wersja, MS-DOS 6.22, pojawiła się w roku 1994. Microsoft Windows także zapewnia dostęp z wiersza poleceń, lecz ukierunkowany jest na pracę z użyciem interfejsu graficznego.


11 grudnia 2007

Modem

Modem przekształca sygnały cyfrowe z komputera na sygnały analogowe, które mogą być transmitowane przez standardową linię telefoniczną i na odwrót.

W ostatnich latach znacznie wzrosła przepustowość modemów, z 14,4 Kbps (kilobitów na sekundę) do 28,8 Kbps i 56 Kbps.

Jednak jeszcze większą przepustowość można osiągnąć wykorzystując cyfrowe połączenie IDSN [Integrated...


11 grudnia 2007

RAM [Random Access memory]

Pamięć RAM używana jest przez system operacyjny i inne oprogramowanie do przechowywania aktualnie wykorzystywanych danych. Aplikacje i dane przechowywane na dysku twardym lub nośnikach wymiennych przed przetworzeniem ładowane są do pamięci RAM. Użytkownik może szybciej i łatwiej odczytać i zapisać dane w pamięci RAM niż na dysku twardym czy nośniku wymiennym. Jednak pamięć RAM...


11 grudnia 2007

Megabajt

Megabajt [MB] jest jednostką miary pamięci komputera równą jednemu tysiącowi kilobajtów lub 1 048 576 bajtów. ...


11 grudnia 2007

MBR [Master Boot Record]

MBR (główny rekord rozruchowy) jest pierwszym sektorem na dysku twardym zawierającym tablicę partycji, na której umieszczone są informacje dotyczące liczby partycji, ich rozmiarów jak również informacje określające, która z nich jest "aktywna" (tj. która zawiera system operacyjny wykorzystywany do uruchomienia maszyny).


11 grudnia 2007

Masowa wysyłka

Masowa wysyłka oznacza stosowaną przez wiele robaków technikę "porywania" systemu pocztowego w celu automatycznego wysyłania złośliwego kodu na adresy e-mail zebrane z zainfekowanych komputerów. ...


11 grudnia 2007

Malware

Malware (skrót od ang. "malicious software") oznacza każdy program, który został celowo stworzony do wykonania nieautoryzowanego, często szkodliwego działania.


11 grudnia 2007

Makrowirus

Wirusy często klasyfikowane są według rodzajów infekowanych obiektów. Makrowirusy, jak wskazuje ich nazwa, dodają swój kod do makr kojarzonych z dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i innymi plikami danych.

Pierwszy makrowirus, Concept, pojawił się w lipcu 1995 roku. W krótkim czasie makrowirusy stały się dominującym typem wirusów. Było to spowodowane trzema głównymi...


11 grudnia 2007

Kilobajt

Kilobajt [KB] jest jednostką miary pamięci komputera równą 1 024 bajtów.


11 grudnia 2007

Jądro

Termin jądro oznacza rdzeń systemu operacyjnego, który obsługuje wszystkie inne operacje. Natomiast termin powłoka stosowany jest na określenie interfejsu programu.


11 grudnia 2007

Spam

Spam oznacza niechcianą wiadomość e-mail. Jest to elektroniczny odpowiednik telemarketingu lub reklamy przesyłanej za pośrednictwem tradycyjnej poczty.


11 grudnia 2007

Program-żart

Programy-żarty nie są szkodliwe, robią jedynie coś, co według ich autorów ma być zabawne. Do kategorii tej należy zachowanie, które symuluje destruktywne skutki złośliwego kodu: na przykład, wyświetlanie wiadomości informującej użytkownika, że jego dysk twardy jest formatowany. ...


11 grudnia 2007

JavaScript

JavaScript jest językiem skryptowym opracowanym przez Netscape®. Podobnie jak VBS, JavaScript jest często wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. W celu wykonania konkretnych zadań często łatwiej jest napisać skrypt niż korzystać z formalnego języka programowania, takiego jak "C" czy "C++".

Jednak, tak jak w przypadku formalnego programu, JavaScript może również zostać...


11 grudnia 2007

ISP [Internet Service Provider]

ISP (dostawca usług internetowych) dostarcza użytkownikom i organizacjom dostęp do Internetu. Zazwyczaj dysponuje sprzętem niezbędnym do dostarczania dostępu do Internetu wielu użytkownikom oraz dedykowanym adresem IP. Niektórzy dostawcy usług internetowych polegają na infrastrukturze dostawców telekomunikacyjnych, inni posiadają własne dedykowane wydzierżawione linie. Coraz...


11 grudnia 2007

Internet

Internet (często nazywany po prostu "Siecią") jest globalnym systemem połączonych sieci.

Internet powstał na bazie "ARPANETu", który został zbudowany w 1969 roku przez amerykańską agencję rządową ARPA [Advanced Research Projects Agency]. Organizacja ta chciała stworzyć sieć komputerów łączącą różne organizacje akademickie i badawcze.

Obecnie Internet składa się z...


11 grudnia 2007

IMAP [Internet Message Access Protocol]

IMAP jest protokołem służącym do otrzymywania wiadomości e-mail. Jest on użyteczny, gdy wiadomość e-mail przechowywana jest na zdalnym serwerze, a następnie przesyłana do użytkownika. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy użytkownik domowy łączy się z Internetem poprzez dostawcę usług internetowych i okresowo pobiera wiadomości e-mail. W tym przypadku SMTP wykorzystywany...


11 grudnia 2007

Komunikatory internetowe [Instant Messaging]

Komunikatory internetowe to ogólny termin określający system, dzięki któremu użytkownik może widzieć, czy kontakt jest online, i komunikować się z nim poprzez Internet w czasie rzeczywistym. Komunikatory internetowe mogą być tylko tekstowe, jednak niektóre z nich obsługują HTML lub współdzielenie plików.

Przykładowe implementacje komunikatorów internetowych to AIM...


11 grudnia 2007

IDS [Intrusion Detection System]

Wykrywanie włamań ma na celu uniemożliwienie ataku na system komputerowy poprzez analizowanie ruchu do i w sieci.

Początkowo wykrywanie włamań ograniczało się do zbierania informacji: zadaniem administratora IT było ocenienie danych i podjęcie działań zaradczych w celu zabezpieczenia systemu. Obecnie aplikacje IDS często zapewniają automatyczną reakcję na ataki w oparciu o...


11 grudnia 2007

ICQ

ICQ ["I Seek You"] jest implementacją komunikatora internetowego.


11 grudnia 2007

HTTP [Hypertext Transfer Protocol]

HTTP jest protokołem wykorzystywanym do transmisji danych (łącznie z tekstem, grafiką, materiałami wideo i dźwiękiem) w całej sieci Internet. Dane przechowywane są na stronach WWW, na serwerze WWW. Gdy żądanie HTTP przesyłane jest do serwera z wyszukiwarki internetowej, serwer dostarcza dane (określane ogólnie jako "zawartość sieci") do żądającego komputera. Żądanie...


11 grudnia 2007

HTML [Hypertext Markup Language]

HTML stanowi zestaw kodów użytych w pliku, który umożliwia wyświetlanie na stronie internetowej określonych danych (znanych ogólnie jako "zawartość sieci"). Kody te (nazywane również "znacznikami") określają, w jaki sposób przeglądarka ma wyświetlić tekst, grafikę, materiały wideo czy dźwięk. Twórcy przeglądarek internetowych zasadniczo stosują się do standardu...


11 grudnia 2007

Hot Spot

Hot Spot zapewnia dostęp do sieci bezprzewodowej. Hot spoty są obecnie powszechnie stosowane w firmach, domach, hotelach, na lotniskach, a nawet w fast foodach.


11 grudnia 2007

Plik Hosts

Plik Hosts jest rodzajem "mini serwera DNS" w każdym systemie Windows. Po wpisaniu przez użytkownika adresu URL wyszukiwarka sprawdza lokalny plik Hosts, aby ustalić, czy jest tam wyszczególniona żądana nazwa domeny, zanim zacznie szukać serwera DNS. Jest to bardzo wydajny sposób: jeśli wyszukiwarka internetowa znajdzie pasującą nazwę w pliku Hosts, nie musi szukać serwera DNS w...


11 grudnia 2007

Hoax

Hoax to fałszywe ostrzeżenie o wirusie lub innym rodzaju złośliwego kodu. Przybiera zazwyczaj postać wiadomości e-mail, która ostrzega odbiorcę przed niebezpiecznym nowym wirusem i sugeruje, aby użytkownik przesłał ją dalej. Hoax sam w sobie nie powoduje szkód, jednak rozpowszechniane w dobrej wierze wiadomości tego typu często wywołują strach i niepewność. ...


11 grudnia 2007

System szesnastkowy

Termin "system szesnastkowy" (heksadecymalny, w skrócie hex) odnosi się do systemu, w którym podstawą pozycji są kolejne potęgi liczby 16. Do zapisu liczb potrzebne jest szesnaście cyfr. Poza cyframi dziesiętnymi od 0 do 9 używa się pierwszych sześciu liter alfabetu łacińskiego od A do F. Poniższa tabela prezentuje kilka przykładów, w jaki sposób cyfry dziesiętne "przekładają...


11 grudnia 2007

Analiza heurystyczna

Słowo heurystyka pochodzi od greckiego wyrazu "odkrywać" i odnosi się do metody uczenia się, która opiera się bardziej na spekulacji i domysłach niż na sztywnym algorytmie. W świecie antywirusowym analiza heurystyczna oznacza zastosowanie nieswoistych metod wykrywania w celu znalezienia nowych, nieznanych złośliwych programów.

Technika ta, stosowana od wielu lat, polega na...


11 grudnia 2007

Hardware

Termin ten odnosi się do fizycznych komponentów komputera (jednostka systemowa, monitor, klawiatura, mysz itd.).


11 grudnia 2007

Haker

Terminem tym określano wcześniej zdolnego programistę. Jednak w ostatnich latach słowo to zaczęto stosować w odniesieniu do osób, które wykorzystują luki w zabezpieczeniach i próbują włamać się do systemu komputerowego. Pierwotnie osoby włamujące się do systemów komputerowych (w celu wyrządzenia szkód lub dla sprawdzenia swoich możliwości) nazywano "crackerami".


11 grudnia 2007

Gigabajt

Gigabajt [GB] jest jednostką miary pamięci komputera równą tysiąca milionów kilobajtów lub 1 073 741 824 bajtów.


11 grudnia 2007

Wykrywanie generyczne

Termin wykrywanie generyczne odnosi się do wykrywania i usuwania różnych zagrożeń przy użyciu jednej definicji wirusa. Zagrożenia, które okazują się skuteczne, często kopiowane są przez innych twórców wirusów lub rozwijane przez ich autora(autorów). W rezultacie powstają liczne wirusy, robaki i trojany, z których każdy stanowi osobny egzemplarz, ale jest członkiem tej samej...


11 grudnia 2007

Brama

Brama łączy jedną sieć z inną. Brama internetowa kontroluje na przykład dostęp do Internetu.


11 grudnia 2007

Formatowanie

Formatowanie jest procesem, za pomocą którego nowy dysk przygotowywany jest do wykorzystania przez system operacyjny.


11 grudnia 2007

Wirus plikowy

Wirusy często klasyfikowane są według rodzajów infekowanych obiektów. Wirusy plikowe, jak wskazuje nazwa, dodają swój kod do plików (zasadniczo są to pliki programów).


11 grudnia 2007

FAT [File Allocation Table]

Terminem tym określa się system plików wykorzystywany przez systemy operacyjne Microsoft MS-DOS, Windows 9x oraz Windows ME. W szczególności, FAT jest indeksem wykorzystywanym przez system operacyjny do określania rozmieszczenia klastrów (grupy sektorów dysku) należących do każdego pliku przechowywanego na dysku. Klastry są podstawowymi jednostkami pamięci logicznej wykorzystywanej...


11 grudnia 2007

Fałszywe trafienie

Fałszywe trafienie jest innym sposobem wyrażenia słowa "pomyłka". Z fałszywym trafieniem mamy do czynienia wtedy, gdy program antywirusowy błędnie wskazuje na nieszkodliwy plik jako zainfekowany. Fałszywe trafienia, chociaż z pozoru nieszkodliwe, mogą być bardzo uciążliwe. Powodują spadek wydajności, ponieważ użytkownicy mają przestoje w pracy Użytkownicy mogą odebrać...


11 grudnia 2007

Adres IP

Adres IP [Internet Protocol] jest 32-bitowym numerem wykorzystywanym do identyfikacji komputera wysyłającego lub otrzymującego pakiety za pośrednictwem Internetu. Numer, zazwyczaj w postaci czterech liczb oddzielonych kropkami (każda stanowiąca osiem bitów), identyfikuje sieć w Internecie oraz serwer w danej sieci. Naturalnie, niewielu z nas może bez trudu pamiętać tak długie liczby...


10 grudnia 2007

Robak

Robaki uważane są za podzbiór wirusów. Są to programy komputerowe, które rozprzestrzeniają się samodzielnie, ale nie infekują jednak innych plików: instalują się na komputerze ofiary oraz wypatrują sposobu rozprzestrzeniania.

Użytkownik z łatwością może zauważyć różnice. Im dłużej wirus pozostaje niewykryty tym bardziej zainfekowane są pliki na komputerze ofiary. W...


10 grudnia 2007

EICAR [European Institute for Computer Anti-Virus Research]

Instytut EICAR formalnie powstał we wrześniu 1991 roku (mimo że spotkanie inauguracyjne miało miejsce w 1990 roku). Miało to być forum dla specjalistów z dziedziny techniki, bezpieczeństwa i prawa działających w branży bezpieczeństwa, kręgach rządowych i firmach, stworzone w celu połączenia ich wysiłków w zwalczaniu złośliwego kodu. EICAR miał być uzupełnieniem organizacji...


10 grudnia 2007

E-mail

E-mail (skrót od angielskiego słowa "electronic mail" - poczta elektroniczna) to sposób wysyłania wiadomości drogą elektroniczną z jednego komputera na inny. E-maile zawierające czysty tekst kodowane są zazwyczaj na tekst ASCII, chociaż wiele klientów poczty elektronicznej (na przykład Microsoft; Outlook) obsługuje HTML, pozwalając na wysłanie wiadomości nietekstowych. Można...


10 grudnia 2007

Download (Pobieranie)

Pobieranie polega na przenoszeniu pliku z jednego komputera na drugi. Na przykład, użytkownik pobiera uaktualnienia antywirusowych baz danych, które umieszczone są na serwerach producenta oprogramowania antywirusowego.