Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

Nazwa domeny

Nazwy domeny służą do lokalizowania organizacji w Internecie. Każda nazwa domeny posiada określony adres IP.

Przykładowo, w adresie URL www.kaspersky.com cząstka "com" nazwy domeny stanowi najwyższy poziom i wskazuje na ogólny cel organizacji, w tym przypadku "komercyjny" (inne to: "org", "net" lub domeny geograficzne, jak "co.uk").

Cząstka "kaspersky" w nazwie domeny stanowi drugi poziom i opisuje samą organizację: można ją określić jako wersję adresu IP możliwą do odczytania przez człowieka. Drugi poziom nazwy domeny musi być unikatowy (i jest zarejestrowany przez ICANN [Internet Corporation for Assigned Names and Numbers]).

Cząstka "www" w nazwie domeny wskazuje na serwer (w tym przypadku serwer www), który obsługuje żądanie internetowe.

Tłumaczenie nazw domen na adresy IP dokonywane jest przez zlokalizowane w Internecie serwery DNS. Po wpisaniu przez użytkownika adresu URL najbliższy serwer mapuje domenę na adres IP lub przekazuje ją do innego serwera DNS. Istnieje również rodzaj "mini serwera DNS" przechowywanego w systemach operacyjnych Microsoft® Windows®, określany jako plik Hosts.


NTFS [New Technology File System]

NTFS jest systemem plików wykorzystywanym przez Microsoft Windows NT, Windows 2000 i Windows XP. System ten został stworzony po systemie plików FAT zaimplementowanym w systemie MS DOS i zapewnia skuteczniejsze oraz bezpieczniejsze metody przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików (łącznie z obsługą bardzo dużych plików, zintegrowaną kompresję plików, wydajniejszym systemem folderów i kontrolą dostępu do określonych plików). W przeciwieństwie do systemu FAT, informacje o każdym pliku przechowywane są w klastrach należących do tego pliku (mimo że istnieje również MTF [Master File Table], który śledzi wszystkie klastry na dysku).