Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

Bit

Bit jest skrótem terminu 'binary digit' (cyfra binarna). Jest to najmniejsza jednostka miary dla danych komputerowych. Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości, które zwykle określa się jako 1 (jeden) i 0 (zero).

W liczbie bitów na sekundę mierzona jest, przykładowo, przepustowość (szerokość pasma), czyli prędkość przesyłania informacji.

Do zapisania jednego znaku alfabetycznego lub numerycznego potrzeba ośmiu bitów. Jednostka taka nazywana jest bajtem. Jeden kilobajt (KB) składa się z 8 192 bitów lub 1024 bajtów. Natomiast 8 388 608 bitów lub 1 048 576 bajtów stanowi jeden megabajt (MB).


Brama

Brama łączy jedną sieć z inną. Brama internetowa kontroluje na przykład dostęp do Internetu.


BIOS

Termin BIOS [Basic Input-Output System] odnosi się do instrukcji zawartych w jednym z chipów w komputerze PC. Wykorzystywany jest przez system operacyjny w celu uzyskania dostępu do sprzętu komputerowego (hardware).


Bluetooth

Bluetooth jest standardem dla bezprzewodowej łączności o krótkim zasięgu pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w komunikację Bluetooth (komputery PC, urządzenia PDA, smartfony lub pagery wyposażone w odpowiedni chip). Bluetooth posiada zasięg 10 metrów, a obsługiwana przez niego szybkość transferu wynosi obecnie 1 Mbps. Standard Bluetooth jest opracowywany przez organizację Bluetooth SIG [Special Interest Group], która została utworzona w 1998 roku i liczy 2 000 członków (łącznie z Microsoft, IBM, Intel, Nokia, Toshiba, Motorola, Sony Ericsson i wieloma innymi).


Bajt

Bajt składa się z ośmiu bitów i stanowi dane wymagane do zapisania pojedynczego znaku alfanumerycznego.


Bug

Termin ten oznacza niezamierzony błąd w programie. Niektórzy błędnie określają tym terminem wirusy, robaki lub trojany. Należy jednak pamiętać, że "bug" jest niezamierzony, podczas gdy złośliwy kod jest celowym wykorzystaniem komputera użytkownika do szkodliwych celów.


Browser Hijacker

Browser Hijacker (porywacz przeglądarek) modyfikuje ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika. Może to oznaczać zmianę domyślnej strony startowej, przekierowanie wyszukiwań na niechciane strony WWW, dodanie niechcianych (czasami pornograficznych) zakładek lub generowanie niechcianych okien wyskakujących.


Browser Helper Object

Browser Helper Object jest biblioteką DLL, która ładuje się przy każdym uruchomieniu przeglądarki Microsoft® Internet Explorer. BHO instalowany jest przez inny program w celu usprawnienia funkcjonalności przeglądarki internetowej (wiele wtyczek do Internet Explorera, na przykład BHO).

BHO może zostać zainstalowany w sposób niezauważalny (wielu użytkowników nie czyta informacji napisanych małym druczkiem, które wyświetla program freeware w Umowie Licencyjnej z Użytkownikiem Końcowym). Ponieważ BHO jest programem, może robić to samo co inne programy. Poza tym, niełatwo jest wyszczególnić wszystkie programy BHO zainstalowane na komputerze PC. W rezultacie, funkcje BHO mogą zostać wykorzystane do niewłaściwych celów (na przykład do instalowania adware lub śledzenia sposobów korzystania z przeglądarki).


Biała lista

Wykorzystywana jako jedna z metod filtrowania spamu, biała lista stanowi spis legalnych adresów e-mail lub nazw domen. Wszystkie wiadomości pochodzące z adresów lub domen znajdujących się na białej liście są automatycznie dostarczane do odbiorcy.


Banker, Trojan bankowy

Trojany bankowe kradną dane dotyczące kont w systemach bankowości online, systemach płatności elektronicznych oraz systemach kart kredytowych należące do klientów takich usług, a następnie wysyłają te dane autorowi lub osobie kontrolującej trojana.


Botnet

Grupa zhakowanych komputerów, w których działają szkodliwe programy zdalnie kontrolowane przez cyberprzestępców. Cyberprzestępcy sprawują zdalną kontrolę za pośrednictwem zautomatyzowanych procesów (botów) w publicznych kanałach IRC lub na stronach WWW (takie strony mogą być zarządzane bezpośrednio przez „dowodzącego botami” lub mogą być legalnymi stronami WWW, które zostały specjalnie w tym celu zmodyfikowane). Ponieważ cały proces odbywa się bez wiedzy oraz zgody użytkownika komputera, botnety określa się niekiedy jako sieci zombie.     


BEC

Atak BEC to taki, w którym osoba atakująca stosuje socjotechnikę w celu uzyskania dostępu do firmowego konta e-mail, które wykorzystuje do wysyłania odbiorcom wiadomości phishingowych, spamu lub szkodliwych programów w imieniu zaatakowanej firmy.

W jednym z wariantów tego ataku wykorzystuje się konto o adresie podobnym do adresu ofiary.


Bot

Bot to program, który pełni funkcję agenta jakiegoś innego programu lub osoby i jest stosowany do wykonywania rutynowych zadań. Wykorzystanie go w szkodliwych celach obejmuje dystrybucję spamu, przechwytywanie danych uwierzytelniających oraz przeprowadzanie ataków DDoS.


Bloker

Rodzaj oprogramowania ransomware, które blokuje komputer lub urządzenie mobilne, zwykle wyświetlając żądanie okupu. W przeciwieństwie do kryptorów, blokery nie szyfrują danych użytkownika, ale uniemożliwiają korzystanie z systemu. Tego rodzaju szkodliwe oprogramowanie wyświetla z reguły niedającą się zamknąć wiadomość z żądaniem okupu, która jest nałożona na wszystkie pozostałe okna.

Niekiedy celem blokerów  nie jest całe urządzenie, ale konkretne aplikacje, np. przeglądarka. Ze specyficznym, a zarazem legalnym, przykładem blokera mamy do czynienia wtedy, gdy wyświetlane jest okno zachęcające użytkownika do zakupu pełnej wersji programu pod koniec okresu testowego.     


Bootkit

Bootkit to szkodliwy program, którego zadaniem jest jak najwcześniej załadować się w procesie rozruchu w celu kontrolowania wszystkich etapów uruchomienia się systemu operacyjnego, modyfikując kod systemowy oraz sterowniki, zanim załadowany zostanie program antywirusowy oraz inne komponenty bezpieczeństwa. Szkodnik jest ładowany z Głównego rekordu rozruchowego (MBR) lub sektora rozruchowego. W rzeczywistości bootkit to rootkit, który ładuje się przed systemem operacyjnym.   


BYOD

BYOD (Bring Your Own Device - przynieś własne urządzenie) - model funkcjonowania firm, w którym umożliwia się (a czasem nawet zachęca) pracownikom korzystanie z własnych urządzeń do celów związanych z pracą, łącznie z dostępem do zasobów korporacyjnych. Najczęściej model BYOD dotyczy smartfonów, może jednak rozciągać się także na tablety i laptopy. Taki tryb pracy jest atrakcyjny dla firm - szczególnie tych małych i średnich - ponieważ pracownicy mogą rozpoczynać pracę natychmiast po dołączeniu do organizacji. Potencjalna wada polega na tym, że firmy mogą mieć mniejszą kontrolę nad urządzeniami, które nie stanowią zasobów organizacji. Z tego powodu wiele firm dodatkowo wdraża polityki pozwalające zarządzać danymi korporacyjnymi na prywatnych urządzeniach pracowników, np. poprzez tworzenie niezależnych kontenerów na dane osobiste. Nawet jeżeli organizacja nie korzysta z modelu BYOD, całkiem możliwe jest, że pracownicy i tak będą przynosili swoje własne urządzenia do pracy. Jeżeli taki sprzęt uzyska niekontrolowany dostęp do sieci firmowej, będzie on stanowił potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji (nawet jeżeli taki dostęp nie jest dozwolony, należy pamiętać, że nowoczesne urządzenia pozwalają z łatwością rejestrować wszystko, co dzieje się w ich otoczeniu - na przykład nagrywać filmy lub dźwięk z poufnych spotkań).


Backdoor

Jeden z najbardziej niebezpiecznych rodzajów trojanów. Backdoor daje kontrolującej go osobie możliwość zdalnego zarządzania maszyną ofiary. W przeciwieństwie do legalnych narzędzi zdalnej administracji, backdoory instalują się, uruchamiają i działają niezauważalnie - bez wiedzy i zgody użytkownika. Po instalacji backdoory mogą wysyłać, odbierać, uruchamiać i usuwać pliki, gromadzić informacje poufne z komputera, rejestrować aktywność użytkownika i wiele więcej.


Bug Bounty

Program zachęcający do szukania błędów i luk w zabezpieczeniach oprogramowania. Programy takie są zazwyczaj prowadzone przez producentów aplikacji i platform online, by zidentyfikować problemy związane z bezpieczeństwem. Badacze, którzy wykryją błędy i podatności są zazwyczaj nagradzani finansowo lub w inny sposób.