Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Botnet


Grupa zhakowanych komputerów, w których działają szkodliwe programy zdalnie kontrolowane przez cyberprzestępców. Cyberprzestępcy sprawują zdalną kontrolę za pośrednictwem zautomatyzowanych procesów (botów) w publicznych kanałach IRC lub na stronach WWW (takie strony mogą być zarządzane bezpośrednio przez „dowodzącego botami” lub mogą być legalnymi stronami WWW, które zostały specjalnie w tym celu zmodyfikowane). Ponieważ cały proces odbywa się bez wiedzy oraz zgody użytkownika komputera, botnety określa się niekiedy jako sieci zombie.