Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

Atak siłowy (brute-force)


Jest to metoda odgadywania hasła (lub klucza wykorzystywanego do szyfrowania wiadomości), która polega na systematycznym wypróbowywaniu wszystkich możliwych kombinacji znaków aż do znalezienia właściwej. Proces ten może trwać bardzo długo, dlatego jedną z alternatyw jest zastosowanie ataku słownikowego, chociaż metoda ta działa tylko wtedy, gdy jako hasła użyto słowa używanego w mowie codziennej – a nie kombinacji liter, liczb oraz znaków, które nie należą do znaków alfanumerycznych. Jednym ze sposobów na zmniejszenie podatności na atak siłowy jest ograniczenie liczby dozwolonych prób wprowadzenia hasła – np. dopuszczając jedynie trzy nieudane próby, a następnie zezwalając na dalsze próby dopiero po 15 minutach.