Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

HTTP [Hypertext Transfer Protocol]

HTTP jest protokołem wykorzystywanym do transmisji danych (łącznie z tekstem, grafiką, materiałami wideo i dźwiękiem) w całej sieci Internet. Dane przechowywane są na stronach WWW, na serwerze WWW. Gdy żądanie HTTP przesyłane jest do serwera z wyszukiwarki internetowej, serwer dostarcza dane (określane ogólnie jako "zawartość sieci") do żądającego komputera. Żądanie określonych danych następuje poprzez wpisanie do przeglądarki internetowej adresu URL lub kliknięcie odnośnika: odnośnik ten może być wyszczególniony na stronie WWW lub we fragmencie tekstu w dokumencie, arkuszu itd. URL stanowi adres strony w Internecie.