Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Z INNE

System szesnastkowy

Termin "system szesnastkowy" (heksadecymalny, w skrócie hex) odnosi się do systemu, w którym podstawą pozycji są kolejne potęgi liczby 16. Do zapisu liczb potrzebne jest szesnaście cyfr. Poza cyframi dziesiętnymi od 0 do 9 używa się pierwszych sześciu liter alfabetu łacińskiego od A do F. Poniższa tabela prezentuje kilka przykładów, w jaki sposób cyfry dziesiętne "przekładają się" na szesnastkowe.

hexadecimal.jpg

System szesnastkowy jest często używany przez programistów tworzących kod niskopoziomowy, ponieważ pozwala na znacznie łatwiejsze przedstawienie liczb dwójkowych na poziomie maszynowym (na przykład, podczas debugowania programu, lub badania sektorów na dysku przy pomocy edytora sektorów). Bajt zawiera osiem bitów (cyfr dwójkowych), ale te same osiem bitów można opisać używając zaledwie dwóch cyfr szesnastkowych.