Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Botnety - najnowsze zagrożenie dla Internetu

Tagi:

Spam "opanował" komunikację online. Jak sugerują najnowsze dane, w grudniu 2006 roku niechciane wiadomości stanowiły 94% całego ruchu pocztowego. Badanie przeprowadzone przez Postini pokazuje, że w 2006 roku ilość spamu wzrosła o 147%. Wzrost ten spowodowany był między innymi wykorzystaniem sieci botów.

Obecnie można zaobserwować następujący trend: osoby atakujące łączą techniki i tworzą ogromne botnety, które zwiększają ich możliwości wysyłania spamu. Szacuje się, że obecnie osoby atakujące wykorzystują milion komputerów do koordynowania "złośliwych" kampanii spamowych. Natomiast według Vinta Cerfa, prawie 40 milionów komputerów na całym świecie podłączonych do Internetu może być zainfekowanych trojanami.

Wzrost liczby botnetów osiągnął niebezpieczny poziom, ponieważ system wykorzystuje nowo nabytą przepustowość w celu dalszego rozprzestrzeniania się za pomocą trojanów i wirusów, które przejmują nowe komputery. Prolexic, firma z branży bezpieczeństwa, opublikowała dane, z których wynika, że problem ten w największym stopniu dotyka Chiny, a połowa zainfekowanych maszyn znajduje się w Azji. Według Prolexic, te nowe, większe i bardziej wyrafinowane sieci przestępcze pokazały już swoje "możliwości", zwiększając dwudziestokrotnie liczbę ataków wirusów pod koniec 2006 i w styczniu 2007 roku. Przestępcy wykorzystują nowe i lepiej zabezpieczone botnety, dlatego wkrótce możemy spodziewać się nowych rekordów w ilości spamu i wirusów.

Źródło:
CNet News
InformationWeek
PC Pro