Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Wzrost nigeryjskich oszustw finansowych w Wielkiej Brytanii

Tagi:

Przestępstwa finansowe mające nigeryjskie korzenie na stałe zadomowiły się w Wielkiej Brytanii - scam "cztery jeden dziewięć", phishing oraz oszustwa związane z kartami kredytowymi kosztują Wielką Brytanię około 1 miliarda funtów rocznie. Jak wynika z nowego raportu znanej brytyjskiej grupy ekspertów Chatham House, nigeryjski szwindel stanowi powszechne zjawisko w tym państwie, jednak władze brytyjskie nie robią wszystkiego, aby powstrzymać to zjawisko. Główny problem polega na tym, że sprawa ta nie jest traktowana priorytetowo.       

Nigeria od kilku dekad kojarzy się z oszustwem "z kosztami wstępnymi", które obecnie znane jest jako scam "cztery jeden dziewięć" (nazwa ta pochodzi od paragrafu w nigeryjskim kodeksie karnym, który dotyczy tego typu oszustw). Z raportu wynika, że chociaż roczne straty spowodowane takimi oszustwami sięgają blisko 150 milionów funtów, brytyjskie władze nie traktują tej sprawy priorytetowo. Nigeryjscy scammerzy coraz częściej stosują bardziej zaawansowane technologicznie rodzaje oszustw. Na przykład, według raportu Chatham House, co najmniej jeden brytyjski bank odnotował znaczący wzrost liczby Nigeryjczyków zamieszanych w oszustwa phishing. Obecnie Nigeryjczycy odpowiedzialni są za 70-80% ataków typu phishing w tym kraju. W oszustwach związanych z kartami kredytowymi pieniądze przechodzą przez Wielką Brytanię do Nigerii z państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone. W wielu przypadkach straty ponoszone na skutek oszustw związanych z kartami kredytowymi są lekceważone, szczególnie jeśli w grę wchodzą drobne kwoty, ponieważ są one zazwyczaj "wchłaniane" przez branżę ubezpieczeniową, przez co przestępcy otrzymują praktycznie wolną rękę.                 

Jak podkreśla raport Chatham House, głównym problemem jest to, że władze brytyjskie nie podejmują żadnych działań, aby zwalczać tego typu oszustwa. Oszustwa mające korzenie nigeryjskie, zarówno te popełniane przy użyciu Internetu jak i  te przeprowadzane w sposób bardziej "tradycyjny", nie są traktowane priorytetowo. Oznacza to, że chociaż w samej Nigerii ten rodzaj przestępstwa znajduje się obecnie w centrum zainteresowania, w innych państwach spychany jest czasem na dalszy plan.  Przeszkodą może być również fakt, że w Wielkiej Brytanii dochodzenia w sprawie oszustw mogą podlegać pod różne jurysdykcje. Jak pokazuje raport, wiele oszustw tego typu nie zostało w ogóle zbadanych, ponieważ osoby, które przyjęły zgłoszenia "nie wiedziały, do kogo mają się zwrócić". Na koniec autorzy raportu wzywają do zwiększenia współpracy pomiędzy brytyjskimi agencjami oraz do utworzenia centralnej jednostki zajmującej się dochodzeniami w sprawie tego typu oszustw. Zalecane jest również rozwinięcie współpracy nigeryjsko-brytyjskiej, na przykład w zakresie wymiany danych wywiadowczych pomiędzy tymi krajami.                       

Źródło:
BBC
Chatham House
Times Online