Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Amerykańscy konsumenci tracą miliardy na skutek ataków cybernetycznych

Tagi:

W raporcie opublikowanym w Stanach Zjednoczonych oszacowane zostały straty ponoszone przez Amerykanów na skutek złośliwych programów komputerowych i cyberprzestępczości. Straty te są oszałamiająco wysokie. Według ankiety "State of the Internet" przeprowadzonej przez Consumer Reports, w zeszłym roku Amerykanie stracili 7,9 miliardów dolarów na skutek wirusów komputerowych, programów spyware i oszustw internetowych.

Za większość tych strat odpowiedzialne były wirusy - spowodowane przez nie szkody zostały oszacowane na 5,2 mld dolarów. Były to gównie koszty związane z wyczyszczeniem komputerów lub nabyciem nowego sprzętu, który został nieodwracalnie uszkodzony. W zeszłym roku pojawiło się kilka niebezpiecznych eksploitów wykorzystujących główne luki w systemie Microsoft Windows i programie Office, łącznie ze znana luką WMF. W sumie, jedna czwarta ankietowanych osób ucierpiała w wyniku infekcji wirusa komputerowego w zeszłym roku. Incydenty te okazały się bardzo kosztowne dla użytkowników, którzy musieli wydać średnio 109 dolarów w celu usunięcia tych problemów. Spyware - rodzaj złośliwego oprogramowania - również stanowi jeden z głównych problemów dla amerykańskich użytkowników komputerów, którzy musieli wyłożyć 2,6 mld dolarów na pokrycie kosztów powstałych na skutek zainfekowania komputerów przez spyware. Jednak zakres występowania tego rodzaju programu był niewielki, tylko 1 na 8 użytkowników zgłosił poważny problem.

W znacznym stopniu wzrosła w zeszłym roku również skala trzeciego typu problemu uwzględnionego w raporcie - ataków phishing. Chociaż całkowite straty powstałe na skutek phishingu (w wysokości 630 milionów dolarów) były znacznie niższe niż w przypadku złośliwego oprogramowania, ataki te stanowiły główny problem dla użytkowników Internetu. Wiąże się to nie tylko z tym, że użytkownikom, którzy padli ofiarą oszustw typu phishing, skradziono rzeczywiste pieniądze, ale również z zagrożeniem kradzieżą tożsamości.

Ankieta Consumer Reports zawiera również szczegóły dotyczące ochrony stosowanej na komputerach użytkowników, którzy chcą się zabezpieczyć przed atakami cybernetycznymi. Mimo szerokiego rozpowszechnienia produktów antywirusowych i służących do ochrony przed spyware, niektórzy użytkownicy pozostają bez żadnej ochrony. Dane z ankiety ukazują, że aż 20% gospodarstw domowych nie ma zainstalowanych żadnych produktów antywirusowych, a jedna trzecia nie korzysta z żadnego programu chroniącego przed spyware, co powoduje, że problemy w dzisiejszym świecie cybernetycznych są poważniejsze i liczniejsze.

Źródło:
Consumer Reports