Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Lista 20 najpopularniejszych wirusów w styczniu 2003

Tagi:

Kaspersky Lab prezentuje listę 20 wirusów, które najczęściej atakowały użytkowników w styczniu 2003. Poniższe dane określają procentowy udział infekcji wywołanej konkretnym wirusem w łącznej liczbie infekcji zgłoszonych do firmy Kaspersky Lab w styczniu 2003 roku.

pozycja nazwa wirusa %
1 <nobr>I-Worm.Klez </nobr> 16,65%
2 <nobr>I-Worm.Lentin</nobr> 8,75%
3 <nobr>I-Worm.Sobig </nobr> 6,57%
4 <nobr>I-Worm.Avron </nobr> 6,55%
5 <nobr>Macro.Word97.Thus </nobr> 5,17%
6 <nobr>I-Worm.Hybris </nobr> 3,13%
7 <nobr> I-Worm.Roron </nobr> 2,46%
8 I-Worm.Tanatos </nobr> 1,92%
9 <nobr>Backdoor.NetDevil </nobr> 1,25%
10 <nobr> Macro.Word97.Saver </nobr> 1,17%
11 <nobr> I-Worm.Magistr </nobr> 0,95%
12 <nobr> Macro.Word97.Marker </nobr> 0,95%
13 <nobr> Worm.Win32.Opasoft </nobr> 0,79%
14 <nobr> I-Worm.KakWorm </nobr> 0,76%
15 <nobr> Win95.CIH </nobr> 0,72%
16 <nobr> Trojan.Spy.SCKeyLog </nobr> 0,71%
17 <nobr> Backdoor.Death </nobr> 0,67%
18 <nobr> VBS.Redlof </nobr> 0,66%
19 <nobr> Win32.Elkern </nobr> 0,66%
20 <nobr> Win32.FunLove </nobr> 0,65%
<nobr> Inne szkodliwe programy* </nobr> 38,87%
*infekcje szkodników, które nie zakwalifikowały się do listy

Powyższe zestawienie nie obejmuje infekcji wywołanych pod koniec stycznia przez robaka sieciowego "Helkern". Powodem jest brak możliwości przeprowadzenia odpowiednio precyzyjnych badań statystycznych przy użyciu wykorzystywanych obecnie metod, polegających na gromadzeniu doniesień użytkowników oraz danych z systemów pocztowych. Powszechnie wiadomo, że organizacje rządowe oraz komercyjne niechętnie udostępniają informacje związane z atakami wirusów na ich sieci komputerowe. Ponadto "Helkern" nie wykorzystuje wiadomości e-mail do rozprzestrzeniania się.

Najbardziej pesymistyczne estymacje ukazują, że "Helkern" zainfekował około 80000 komputerów na całym świecie. Gdyby porównać te dane do przedstawionej powyżej listy dwudziestu najczęściej występujących infekcji "Helkern" osiągnąłby wynik około 50%.

Typy szkodliwych programów

Najczęściej występującymi w styczniu szkodnikami były robaki sieciowe (77,19%), rozprzestrzeniające się przez internet (poczta elektroniczna, serwisy WWW, komunikatory, kanały IRC itd.). Druga pozycja przypadła wirusom komputerowym (16,33%), wśród których szczególnie wyróżniły się makrowirusy. Trzecie miejsce z wynikiem 6,49% okupują konie trojańskie. Gdyby w powyższym zestawieniu uwzględnić ataki "Helkerna", udział robaków sieciowych wśród wszystkich zarejestrowanych infekcji wyniósłby 90%.

top20jan2003.gif