Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Zagrożenia

17 lipca 2013

Polityki dotyczące bezpieczeństwa: nadużywanie zasobów

Według badań przeprowadzonych w Europie i Stanach Zjednoczonych, pracownicy firm tracą do 30% swojego czasu pracy na prywatne sprawy. Mnożąc liczbę godzin spędzanych na wykonywaniu czynności...